WAŻNE

„Najważniejszym zadaniem kształcenia jest uczynić ludzkim każdego człowieka”

J.A. Komeński

Szkoła Podstawowa nr 18 mieści się w centrum Gdyni, dwieście metrów od morza, u podnóża Kamiennej Góry.

Nasza szkoła wyrasta ponad przeciętność; potwierdzeniem są osiągnięcia uczniów, absolwentów, programy autorskie i innowacje pedagogiczne nauczycieli.

Szkoła od wielu lat współpracuje z najbliższym środowiskiem, wymienia doświadczenia ze szkołami w Polsce, każdego roku organizuje  imprezy środowiskowe.

Swoim uczniom oferuje różnorodne koła zainteresowań (medialne, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczne, polonistyczne, plastyczne),  pozalekcyjne zajęcia sportowe, logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia), a także inne wspomagające rozwój dziecka.

Rokrocznie nasi uczniowie i absolwenci są stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Prezydenta Miasta Gdyni. Są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

© Copyright - Szkoła nr 18 w Gdyni im. Kornela Makuszyńskiego