Dokumenty, terminarz, podręczniki, zajęcia dodatkowe

ROK 2019/2020

Informujemy, że wszystkie podręczniki do klas I – VIII uczniowie otrzymają w ramach ministerialnej dotacji. Po stronie rodziców jest zakup jedynie podręcznika do religii (tytuły podane zostaną na pierwszych zajęciach).

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I-III

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV-VIII

OŚWIADCZENIE – REZYGNACJA Z OBIADÓW

WNIOSEK – DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

TERMINARZ I i II SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZAJĘCIA DODATKOWE kl. I-IV

ZAJĘCIA DODATKOWE kl. IV-VIII

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH RODO

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

STATUT SZKOŁYnowelizacja po radzie pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

UBEZPIECZENIE 2019/2020

Składka na dobrowolne ubezpieczenie NNW zbierana przez skarbników klasowych wynosząca 40 zł (przy sumie ubezpieczenia 22.500 zł) obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, włącznie z tymi, które powstały w wyniku wyczynowego uprawiania sportu.

 

 

E-DZIENNIK

  • Plan lekcji dostępny jest dla każdego rodzica i ucznia w e-dzienniku
  • kontakt do administratora e-dziennika: wydz.informatyki@gdynia.pl, e-dziennik funkcjonuje na platformie miejskiej, awarie serwerowe usuwają informatycy Wydziału Informatyki Urzędu Miasta w godzinach swojej pracy.
  • kontakt do szkolnego administratora: podstawowa18gdynia@gmail.com (np. sprawy zagubionych lub niedziałających loginów)
© Copyright - Szkoła nr 18 w Gdyni im. Kornela Makuszyńskiego