Obiady

INFORMACJA na temat działalności stołówki szkolnej

 

Należność opłaty za miesiąc XI

nie podajemy należności za obiady za listopad ponieważ w związku z licznymi nadpłaconymi kwotami prosimy rodziców/ opiekunów o kontakt co do płatności za listopad  (należność jest naliczana indywidualnie) – prosimy o telefon do intendenta

kontakt Halina Czulińska -intendent 663 910 842 lub 58 620 69 43 wew.1

 

Należność za obiady należy wpłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca (tylko za bieżący miesiąc) na KONTO ŻYWIENIA:

PKO BP 71 1440 1026 0000 0000 1253 3667 (w tytule wpłaty: klasa, imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc).

Koszt 1-go obiadu wynosi 3,50 zł.

Harmonogram przerw jest wywieszony na tablicy przy wejściu do stołówki.

UWAGA!

Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje tylko intendent. Przelew bez konsultacji powinien opiewać na kwotę podaną na naszej stronie internetowej.

Dokonując wpłat przelewem prosimy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń) należne za dany miesiąc. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wcześniejsze sprawdzenie należności pod numerem telefonu (58) 621 80 30, 663 910 842 lub na stronie internetowej w zakładce opłaty.

Odpisy realizujemy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka. Nieobecność zgłoszona telefonicznie (58) 621 80 30 lub osobiście do godziny 9.00 danego dnia stanowi podstawę do zwrotu należności za obiady w formie pomniejszenia wartości należności w następnym miesiącu. Samodzielne pomniejszenie należności jest niedopuszczalne.

Wpłaty nieterminowe będą traktowane jako rezygnacja. Spowoduje to skreślenie dziecka z listy korzystających z obiadów. Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień.

W przypadku rezygnacji  z korzystania z obiadów z jednego lub kilku miesięcy prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia w księgowości – druk do pobrania ze strony – KLIK  lub w księgowości.

 

JADŁOSPIS

Informujemy, że w szczególnych sytuacjach jadłospis może ulec zmianie.

12.11-15.11

6.11-8.11 – zmiana na środę, czwartek i piątek

4.11-8.11

28.10-31.10

21.10-25.10

15.10-18.10

7.10-11.10

30.09-4.10

23.09-27.09

16.09-20.09

9.09-13.09

 

 

© Copyright - Szkoła nr 18 w Gdyni im. Kornela Makuszyńskiego