Obiady

WPŁATA ZA CZERWIEC – prosimy o kontakt indywidualny. Należność za obiady za czerwiec dla każdego dziecka będzie zróżnicowana z powodu licznych wycieczek i dużych nadpłat w m-cu maju.

Kontakt 58 621 80 30 lub 663 910 842 w godz: 8.00-14.00

WPŁATY W TERMINIE SĄ OBOWIĄZKOWE – w związku z końcem roku szkolnego można już dokonywać wpłat

JADŁOSPIS

Informujemy, że w szczególnych sytuacjach jadłospis może ulec zmianie.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOŁÓWKI SZKOLNEJ I WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Uwaga! Od września płatność za obiady tylko przelewem. Termin płatności od 1 do 10-tego każdego miesiąca, tylko za miesiąc bieżący.

Nie ma możliwości wpłat za kolejne miesiące z góry (płacimy we wrześniu za wrzesień itd.)

 

Koszt 1-go obiadu wynosi 3,50zł. Należność za PAŹDZIERNIK: 80,50 zł.

Jadłospis i harmonogram przerw obiadowych dla poszczególnych klas wywieszony jest na tablicy przy wejściu do stołówki

Wpłat można dokonywać do 10-tego dnia każdego miesiąca (tylko za bieżący miesiąc) tylko i wyłącznie na konto bankowe:

Należność za obiady wpłacamy na KONTO ŻYWIENIA:

PKO BP 71 1440 1026 0000 0000 1253 3667 (w tytule wpłaty: klasa, imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc)

Dokonując wpłat przelewem prosimy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń) należne za dany miesiąc. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wcześniejsze sprawdzenie należności pod numerem telefonu (58) 621 80 30, 663 910 842 lub na stronie internetowej w zakładce opłaty.

Wpłaty nieterminowe będą traktowane jako rezygnacja. Spowoduje to skreślenie dziecka z listy korzystających z obiadów. Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień.

Odpisy realizujemy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka. Nieobecność zgłoszona telefonicznie (58) 621 80 30 lub osobiście do godziny 9.00 danego dnia stanowi podstawę do zwrotu należności za obiady w formie pomniejszenia wartości należności w następnym miesiącu. Samodzielne pomniejszenie należności jest niedopuszczalne.

 

W przypadku rezygnacji  z korzystania z obiadów z jednego lub kilku miesięcy prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia w księgowości.

 

 

 

© Copyright - Szkoła nr 18 w Gdyni im. Kornela Makuszyńskiego