Świetlica

Bieżące informacje w zakładce aktualności.

Aktualności z życia świetlicy

Świetlica w naszej szkole powołana została w celu zapewnienia pomocy rodzicom pracującym zawodowo w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Korzystanie ze świetlicy możliwe jest zarówno przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych przez dzieci jak również po ich zakończeniu, w godzinach od 07.00 do 17.00.

Opieką świetlicową objęci są uczniowie klas I – IV, zgodnie z wolą rodziców.

Świetlica realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy i programie wychowawczym szkoły.

Podopiecznym zapewniamy warunki do wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrobienia zadań domowych, a jednocześnie dbamy, aby czas spędzany przez dzieci w świetlicy sprzyjał ich wszechstronnemu rozwojowi, a zajęcia świetlicowe wzbogacały wiadomości uczniów, rozwijały ich umiejętności, wychowywały i przygotowywały do życia w relacjach społecznych.

Zadaniem zespołu wychowawczego jest stwarzanie różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych a przede wszystkim zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki.

Uczniowie mają możliwość korzystania z różnych form zajęć świetlicowych jak: gry, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne i praktyczno – techniczne, umuzykalniające, wspierające aktywność ruchowo – sportową zgodnie z aktualnymi potrzebami i zainteresowaniami oraz własną pasją.

 

Zespół wychowawczy nauczycieli świetlicy tworzą:

kierownik świetlicy szkolnej:

  • Ewa Sikorska

 

 oraz nauczyciele wychowawcy

klas: I i II c (sala 7)

  • Monika Gładykowska
  • Marta Ulanowska
  • Anna Piasecka
  • Julita Kucharek

 

klas: II a, II b, III i IV (sale 2 i 2a)

  • Grażyna Jamrozik
  • Jolanta Chromiec
  • Monika Chilicka
  • Bożena Żurawska
  • Walentyna Traczyńska

 

 

 

 

© Copyright - Szkoła nr 18 w Gdyni im. Kornela Makuszyńskiego