Rada Rodziców

Zapraszamy do śledzenia aktualności oraz do współpracy z nami w każdej ważnej dla Państwa sprawie.

Motto, którym się kierujemy:
„Tam, gdzie zaczyna się rozmowa o dobrej szkole, kończy się rozmowa o bezpłatnej szkole”,

dlatego też co roku przekazujemy środki na rozwój i podnoszenie komfortu dzieci uczących się w naszej szkole.
Szczegóły dotyczące dofinansowań realizowanych ze środków RR, znajdą Państwo poniżej

numer konta RR: PKO BANK POLSKI: 39 1440 1026 0000 0000 0420 4174 (proszę dodać dopisek z imieniem i nazwiskiem oraz klasą dziecka)


………………………………………………………………………………………..
AKTUALNOŚCI
rok szkolny 2018/19

Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się 03.06 (poniedziałek) o godzinie 17:00

………………………………………………………………………………………..

Opłaty za basen dla klas IV, V – na 2 semestr.

Płatność za 11 wyjazdów wynosi 66 zł za dziecko. Prosimy o wpłaty do klasowych skarbników i później jeden zbiorczy przelew od klasy na konto RR.
Kwota została wyliczona na podstawie ilości zadeklarowanych osób z każdej z klas i jest podana mailowo do przedstawicieli klas w RR.


………………………………………………………………………………………..
ZARZĄD RADY RODZICÓW SP 18 w GDYNI w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca – Iwona Siewert
Z-ca przewodniczącej – Justyna Berent-Proc
Z-ca przewodniczącej – Joanna Kamińska
Skarbnik – Agata Tutkowska-Fila             
Sekretarz – Renata Kruk-Daszkowska
oraz Aleksandra Morawska-Wagner

 

………………………………………………………………………………………..

W roku szkolnym 2017/2018 ze składek na Radę Rodziców sfinansowano m.in.:

 • zakup szafek dla uczniów klas VII
 • pomoce naukowe i książki do biblioteki
 • ławki na korytarz
 • projektor multimedialny
 • komputery i oprogramowanie
 • atlasy anatomiczne
 • podręczniki do gabinetów dla klas IV
 • materiały plastyczne dla świetlicy
 • wsparcie gabinetu stomatologicznego
 • przygotowanie sali nr 9 do wymogów zajęć komputerowych
 • dofinansowanie nagród książkowych na zakończenie roku dla uczniów

Środki, które zostaną po rozliczeniu roku szkolnego i przekazaniu środków na nagrody dla klas, będą przekazane na rzecz szkoły, na dofinansowanie sali komputerowej.

 


OPŁATY I FINANSOWANIE Z RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, dla klas, które mają najwyższe wpłaty na cele Rady Rodziców, mamy nagrody roczne. Klasa może je spożytkować na dowolny cel – zakupić materiały dla dzieci, dofinansować wycieczkę lub przeznaczyć środki na dowolne inne wyjścia.

Składki na Radę Rodziców wpłacone w terminie do dnia 31.05.2018 r. będą uwzględniane do średniej przy ogłoszeniu wyniku i ustaleniu nagród dla klas za najwyższe wpłaty na cele RR. Dlatego też, jeśli ktoś z Państwa płaci w miesięcznych ratach, przypominamy o konieczności zapłaty za czerwiec do 31 maja.

 

 

Poza wydatkami opisywanymi na bieżąco w aktualnościach, na górze strony, środki pieniężne przeznaczane są m.in. na następujące cele:

 • comiesięczne dofinansowanie szkolnych zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań, sportowych, językowych itp;
 • dofinansowywanie wycieczek szkolnych dla dzieci, których Rodzice nie są w stanie pokryć tych kosztów: dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, jednak nie więcej niż 100 zł dla wycieczek jednodniowych lub nie więcej niż 200 zł dla wycieczek trwających 2 dni lub więcej;
 • dofinansowanie opłat za basen w wysokości 50% opłaty rocznej dla dzieci, których Rodzice nie są w stanie pokryć tych kosztów;
 • a także dofinansowywane są między innymi:
  nagrody do konkursów organizowanych przez Mały Samorząd Uczniowski dla dzieci klas I-III,
  szkolna świetlica w zakresie materiałów niezbędnych dla zorganizowania zadań plastycznych,
  Galeria Świetlik prowadzona przez panią Jolantę Chromiec w zakresie materiałów malarskich,
  Bal Karnawałowy dla klas I-III,
  szkolny gabinet pielęgniarski oraz stomatologiczny,
  nagrody książkowe na zakończenie roku itp.
 • ponadto finansujemy upominki na mikołajki dla wszystkich dzieci itd

 

Wszystkie wnioski i podania o dofinansowanie będą rozpatrywane, jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zaakceptowany przez wychowawcę klasy.

Nie ma w naszej szkole dziecka, które nie korzystałoby w jakikolwiek sposób ze środków Rady Rodziców.

 

Wysokość wpłat wynosi:

 • za 1 dziecko – 150 zł za rok szkolny ( 15 zł miesięcznie)
 • za 2 dziecko – 100 zł za rok szkolny ( 10 zł miesięcznie)
 • za 3 i każde kolejne dziecko – 0 zł

 

Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

 • Za pośrednictwem Przedstawiciela Klasy, który przekazuje należności w sekretariacie – z adnotacją klasy i nazwiska osoby wpłacającej
 • Osobiście – Rodzic w sekretariacie
 • Bezpośrednio na Konto Rady Rodziców
  PKO BANK POLSKI: 39 1440 1026 0000 0000 0420 4174, z dopiskiem klasy i nazwiska dziecka

Ewentualne podanie o zwolnienie z opłat na Radę Rodziców musi być zaopiniowane przez wychowawcę klasy oraz złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 roku

© Copyright - Szkoła nr 18 w Gdyni im. Kornela Makuszyńskiego